ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Hatályba lépés ideje: 2023.10.25.

Tisztelettel kérjük, hogy gondosan olvassa el Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön foglalása leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Amennyiben weboldalunk használatával, a vásárlás folyamatával, az általunk kínált szolgáltatásokkal vagy általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, kérjük vegye fel Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:

Cégünk adatai:

  • Cég neve: MEpod Media Kft.
  • Székhelye: 1078 Budapest Hernád utca 22. mínusz 1 R1.
  • Postacíme: 1078 Budapest Hernád utca 22. mínusz 1 R1.
  • Adószáma: 32315578-2-42
  • Cégjegyzékszáma: 01 09 417680
  • Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
  • Cég bankszámlaszáma: 12011526-01915010-00100004
  • Képviselő neve: Mester András
  • Honlap címe: mepod.eu
  • E-mail cím: mepod@mepod.eu
  • Telefonszám: +36204451273
  • Tárhelyszolgáltató adatai:
  • Név: Hostinger International Ltd. a Cyprus private limited company (www.hostinger.com)
  • Cím: 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, the Republic of Cyprus

Fogalmak:

  • Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen
  • Ügyfél: Az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki a MEpod Media Kft. weboldalán időpontot foglal és igénybe veszi ezen szolgáltatásokat
  • Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése
  • Szolgáltatás: Podcast stúdiók bérlése és a rendelkezésre álló eszközök használata előre egyeztetett időpontban, valamint podcast és vodcast műsorok felvétele, utómunkája
  • Vételár: A szolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás
  • Vállalkozás: Gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy
  • Webshop: Webshopunk, melyen a stúdió időpont foglalása, az előleg fizetése és a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó jogszabályok:

  • évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
  • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
  • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája: A szerződés nyelve magyar.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

 1. Megvásárolható szolgáltatások

  • Podcast stúdiók bérlése és a rendelkezésre álló eszközök használata előre egyeztetett időpontban, valamint podcast és vodcast műsorok felvétele, utómunkája.
  • A weboldalon található árak forintban értendők. Cégünk ÁFA körbe tartozik, áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. Fenntartjuk az ár változtatás jogát.
  • A szolgáltatások igénybevételére kizárólag a mepod.eu weboldalon megtalálható időpont foglaló rendszeren keresztül vagy e-mail (mepod@mepod.eu) formájában van lehetőség.
  • A Honlapban található szolgáltatások nevét, leírását Cégünk részletesen feltünteti, ugyanakkor ezek változtatási jogát fenntartja.
  • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Cégünk külön leírásban, teljeskörűen tájékoztatja a Honlap felhasználóit az akció időtartamáról, illetve részleteiről a mepod.eu oldalon.

 2. A rendelés menete

  • A rendelés leadására a mepod.eu weboldalon található időpontfoglaló rendszeren keresztül vagy e-mail (mepod@mepod.eu) formájában van lehetőség.
  • A vásárláshoz nem szükséges előzetesen regisztrálni, vagy bejelentkezni.
  • Az időpontfoglaló rendszeren keresztül az összes elérhető szolgáltatásunkra foglalhat időpontot, valamint kiválaszthatja az adott szolgáltatáshoz tartozó extra szolgáltatásokat is. Ha bármi olyan szolgáltatásra lenne szüksége, amit az időpontfoglaló rendszer nem fed le, kérem keressen minket e-mail formájában.
  • Az időpontfoglaló rendszer utolsó felületén kap egy összesítést a választott szolgáltatásokról, ezek áráról, valamint a 25%-os előleg összegéről. Továbbá itt tudja felhasználni kupon kódját is és választhatja a teljes összeget ki szeretném fizetni opciót.
  • A pénztár gomb megnyomásával a rendszer átirányítja a pénztár oldalra, ahol a kiválasztott szolgáltatások 25%-át előlegként vagy a teljes összeget is ki tudja fizetni, ha az időpontfoglaló rendszerben a teljes összeget ki szeretném fizetni opciót választotta.
  • A szolgáltatás/ok az Ügyfél alábbi adatainak megadásával rendelhető/ek meg: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, cím (utca, házszám, emelet, ajtószám), település, ország, régió, irányítószám, telefonszám, valamint céges vásárlás esetén a cégnév és adószám megadásával.
  • A megrendelés végén az Ügyfélnek lehetősége van kiválasztani az általa preferált fizetési módot. Közvetlenül a megrendelés elküldése előtt az Ügyfél a „Rendelésed” oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt szolgáltatásokat és mennyiségüket.
  • Amennyiben mindent rendben talál, jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztató elfogadását követően, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Az Ügyfél által megadott adatok pontosságáért kizárólag az Ügyfél felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot/adatokat adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.
  • A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő az Ügyfél. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, az Ügyfél mentesül ajánlati kötöttsége alól.
  • Cégünk nem felel a megrendelés leadásának olyan hibájáért, amely az Ügyfélnek felróható (így különösen a hibás adatbevitelért), vagy amely rajta kívül álló okból következett be (így különösen az áram- és internet-szolgáltatás kimaradása miatt). Rendelése leadásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ügyfél által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek az Ügyfél részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

 3. Megrendelés feldolgozása

  • Az időpontfoglaló rendszerben leadott foglalásáról automatikus visszaigazolást kap, mely a foglalás beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának.
  • Ha foglalásától számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
  • Cégünk egy második e-mailben igazolja vissza az Ügyfél foglalását, ekkor jön létre a Szerződés.
  • A számla kiállítására a Szolgáltatás igénybevételét követően, online időpontfoglalás esetén az időpontfoglalással egyidejűleg, a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően jogosult.
  • A Szolgáltatás ellenértékének kifizetését követően Cégünk elektronikus számlát állít ki, amelyet a számlázz.hu rendszerén keresztül juttat el az Ügyfélhez, a foglaláskor megadott e-mail címre.

 4. Szolgáltatási díj mértéke és fizetési módja

  • A Szolgáltatás nyújtásáért Cégünk megbízási díjra jogosult. Ennek pontos mértékét az időpontfoglaló rendszer tartalmazza.
  • Az Ügyfél a számlát online időpontfoglalás esetén az időpontfoglalással egyidejűleg bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki.
  • A szolgáltatási díj kiegyenlítésére az alábbi módókon van lehetőség:
  • A fizetés történhet biztonságosan online, bankkártyával a rendelés véglegesítése során. Az időpontfoglalás során az Ügyfél a szolgáltatás 25%-át előlegként köteles kifizetni, de lehetősége van a teljes összeg rendezésére is.
  • Ha a foglalási folyamat alatt nem választotta a „Teljes összeget ki szeretném fizetni.” opciót, akkor a fennmaradó 75%-ot lehetősége van a helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával is rendezni.
  • A kiválasztott időpont ellenértékét a Stripe (https://stripe.com) vagy PayPal (https://www.paypal.com) fizetési rendszeren keresztül bankkártya használatával online fizetheti meg. Az online fizetésről Cégünk elektronikus számlát állít ki, melyet az Ügyfél e-mail címére küld meg.
  • A bankkártya adatok a kereskedőhöz és a weboldal üzemeltetőjéhez nem jutnak el. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenységek jellegéről és céljáról az alábbi linkeken tájékozódhat: Stripe (https://stripe.com/en-hu/privacy) PayPal (https://www.paypal.com/us/legalhub/privacy-full)
  • Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
  • Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
  • 0 Ft
  • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Áru eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

  Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja az Ügyfelet az esetről és felkínálja a szolgáltatás helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ügyfél döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron az árut vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

 5. Elállás, felmondás

  • A MEpod Media Kft. szolgáltatásait csak és kizárólag előre egyeztetett időpontban lehet igénybe venni. Amennyiben a lefoglalt időpont előtt legalább 2 nappal írásban jelzi nekünk az Ügyfél, hogy nem megfelelő neki az időpont, a kifizetett foglalási díj visszafizetésre kerül neki vagy választhat egy új időpontot.
  • 2 napon belüli lemondás esetén a díj nem kerül visszafizetésre.
  • Cégünk az Ügyfél írásos időpont lemondásának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.
  • A Felek mentesülnek a jelen ÁSZF alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok „vis major” következményeként állnak be.

 6. Visszatérítés

  • Amennyiben az Ügyfél a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget.
  • A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Cégünk az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. Az Ügyfél jóváhagyása esetén Cégünk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban az Ügyfelet ebből adódó többletdíj nem terhelheti. Az Ügyfél által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.

 7. Panaszkezelés

  • Amennyiben az Ügyfélnek panasza van a MEpod Media Kft. szolgáltatásával, illetőleg Cégünk tevékenységével kapcsolatban, kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:
  • Az Ügyfél elsősorban írásban, egyesesetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely az igényelt szolgáltatással közvetlen kapcsolatban áll.
  • A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja az Ügyfél részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi az Ügyfél részére.
  • Az írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.
  • Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:
   • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
   • Ügyfél nevét, lakcímét, elérhetőségét
   • Ügyfél panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
   • Cégünk nyilatkozatát az Ügyfél panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
   • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
   • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és az Ügyfél aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
   • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén
  • Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.
  • Cégünk az Ügyfelet írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és az Ügyfél lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.
  • Abban az esetben, ha Cégünk és az Ügyfél közötti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az Ügyfél.
  • A Fogyasztói jogok megsértése esetén az Ügyfél jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/
  • Az Ügyfél polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
  • Az Ügyfél jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy az Ügyfél Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
  • Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Ügyfél regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével az Ügyfél rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek. Az Ügyfél panaszt tehet az online vásárolt áruval/szolgáltatással kapcsolatban. Az Ügyfélnek és az Ügyfél által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.
 8. Szerzői jogok

  • Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (MEpod Media Kft.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.
  • Az Ügyfél Cégünk szerzői jogainak megsértése esetére 500 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 9. Vegyes rendelkezések

  • A Szerződésre mindenben a magyar jog és a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
  • Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Szerződés többi része továbbra is érvényes.
  • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
  • Stúdió bérlés esetén, a stúdió berendezési tárgyaiban, eszközeiben okozott károkért az Ügyfél teljeskörű anyagi felelősséggel tartozik.
  • Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. október 25. napjától hatályosak, és visszavonásig érvényesek. Amennyiben Cégünk bármilyen módosítást eszközöl, úgy ezen módosítások a közzététellel egy időben lépnek hatályba.

 10. Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

  • A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk.

Extra kamera

 • Az alap Vodcast stúdió bérlés szolgáltatásunk 3db 4K-s broadcast kamerát tartalmaz.
 • Ha ezeken felül szükséged van még plusz kamerákra, akkor jelezd nekünk és előkészítjük Neked.
 • A kamerák funkcióját, pozícióját (profil, total), akár a helyszínen is eldöntheted vagy ránk is bízhatod.
 • Tartalmazza az objektívet és az állványt is.

Videó utómunka

 • Ha vodcast készítésében gondolkodsz akkor a hangutómunka mellett elengedhetetlen tényező a videó utómunka is.
 • Felvett kameraképek alap vágása, majd script alapján végleges vágás.
 • Videó- és hangsávok szinkronizálása.
 • Fényelés és név kiírások beillesztése (név insert).
 • Hozott animációk, effektek, áttűnések és zenék elhelyezése.
 • Óradíjas szolgáltatás.
 • Utólag is kérhető.

Komplex vágás

 • Amennyiben az alap hangutómunkán felül szeretnéd, hogy a végeredmény egy teljesen hibátlan és pörgős adás legyen, akkor erre van szükséged.
 • Minden olyan dolog kikerül, ami nem tesz hozzá az adáshoz. Megakadások, szóismétlések, nagyobb levegővételek, Ő-zések. Csak a lényeg marad!
 • Nem váltja ki a Hangutómunkát.
 • Óradíjas szolgáltatás.
 • Utólag is kérhető, ha esetleg a felvétel után derülne ki, hogy szükség lesz rá.

Hangutómunka

 • Ez a szolgáltatás tartalmaz minden olyan fontos teendőt, amit szinte kötelező elvégezni ahhoz, hogy egy élvezhető és szórakoztató műsor legyen a végeredmény.
 • Alap vágás, hangszín beállítás és tisztítás.
 • Nemzetközi szabvány szerinti hangerő normalizálás, hogy mindenhol jól szóljon az adás.
 • Hozott wish-ek, intro, outro szignálok elhelyezése.
 • Egyedi intro / outro szöveg felvétele és szerkesztése.
 • Az Ügyfél által kiválasztott pár kulcsmondat beillesztése az adás elé, hogy már az első percben kedvet kapjanak a hallgatók/nézők.
 • Amennyiben az összes megakadást, szóismétlést, nagyobb levegővételt és Ő-zést is ki szeretnéd vágatni az adásból, akkor válaszd a Hangutómunka mellé a Komplex vágás extra szolgáltatásunkat.